آموزش بر روی دکمه سبز رنگ مقابل شکلک کلیک کنید و سپس در ادیتور انجمن راست کلیک کرده و گزینه Paste را انتخاب نمایید و یا از کلید های ترکیبی Ctrl+V استفاده نمایید.
توجه در مرورگرهای قدیمی کپی از طریق کلیک بر روی دکمه سبز امکان پذیر نیست. در صورتی که این دکمه برای شما کار نمیکند به جای دکمه سبز بر روی کد کناری آن کلیک کنید سپس راست کلیک کرده و گزینه Copy را انتخاب نمایید.
smile smile
smile smile
smile smile
smile smile
smile smile
smile smile
smile smile
smile smile
smile smile
smile smile
smile smile
smile smile
smile smile
smile smile
smile smile
smile smile
smile smile
smile smile
smile smile
smile smile
smile smile
smile smile
smile smile
smile smile
smile smile
smile smile
smile smile
smile smile
smile smile
smile smile
smile smile
smile smile
smile smile
smile smile
smile smile
smile smile
smile smile
smile smile
smile smile
smile smile
smile smile
smile smile
smile smile
smile smile
smile smile
smile smile
smile smile
smile smile
smile smile
smile smile
smile smile
smile smile
smile smile
smile smile
smile smile
smile smile
smile smile
smile smile
smile smile
smile smile
smile smile
smile smile